Klubová výstava KCHN Praha

6.11.2010 jsme se vypravili na klubovou výstavu. Vystavovali se oba kluci - Eyronek poprvé ve třídě mladých. Byla tam velká konkurence 7 psů. Eyronek byl na stole při posuzování velmi statečný , přestože paní rozhodčí byla velmi důkladná a posouzení trvalo docela dlouho, Eyronek stál jako přibitý. I na koberci se předvedl jako zkušený účastník výstav. Ve svých 9 měsících je to velmi hezký pejsek, jen potřebuje trošku zestatnět, což byl i názor paní rozhodčí. Ale získal krásné 2. místo.

 

Chiccoušek jako ostřílený mazák nastoupil do třídy čestné. I zde byla paní rozhodčí velmi důkladná, Chicco se nechal prohlídnout, jen se v nestřeženém okamžiku na paní rozhodčí začal "usmívat", asi se mu zdálo posuzování dlouhé. Takže i přes velmi krásný posudek, získal pro svůj úsměv sice první místo, ale se známkou VD. No posuďte sami, jací jsou kluci krasavci.

 
A nejenom nahatí......