Čínský chocholatý pes

Standard FCI č. 288 ze dne 24.06.1987

Země původu: Čína

Patron: Velká Británie

Využití: společenský pes

Klasifikace FCI: skupina 9 – společenská plemena, sekce 4 – naháči, bez pracovní zkoušky

Celkový vzhled: malý, čilý, ušlechtilý pes se středně silnou až jemnou kostrou, hladkým tělem bez srsti (srst se nachází pouze na tlapkách, hlavě a ocasu) nebo tělem pokrytým měkkou "závojovitou" srstí. U tohoto plemene se vyskytují dva různé typy: Deer typ - lehký, energický typ s jemnou kostrou a Cobby typ – hrubší, s těžším telem a silnější kostrou.

Chování / povaha: veselý, nikdy zlý

Hlava: ušlechtilá, bez nadměrných vrásek. Vzdálenost od základny lebky ke stopu se rovná vzdálenosti od stopu ke špičce nosu. Hlava působí elegantně, výraz je bdělý.

Lebeční část:

Lebka: mírně zaoblená a protažená.
Stop: mírně, nikoli však nadměrně vyjádřený.

Obličejová část:

Nos: nápadný, úzký v souladu s mordou. Přípustné je jakékoliv zbarvení.
Morda: mírně se zužuje, nikdy však do špičky. Morda je úzká, bez převislých pysku.
Pysky: těsně přiléhající, tenké.
Čelisti/chrup: silné čelisti s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo postavené do čelistí.
Líce: s čistými obrysy, jemné (ne silné) a ploché, zužující se do mordy.
Chochol: v ideálním případě začíná u stopu a po krku spadá do špičky. Preferuje se dlouhý a bohatý chochol, řídký je však přípustný.
Oči: natolik tmavé, aby se jevily černé. Bělmo není vidět vůbec, či jen v malém rozsahu. Oči jsou středně velké a posazené daleko od sebe.
Uši: nasazené nízko: nejvyšší bod základny ucha je v rovině s vnějším koutkem oka. Uši jsou velké a vztyčené, lemované srstí či nikoliv, s výjimkou labutěnek (powder puff) u kterých jsou přípustné klopené uši.

Krk: tenký, bez volné kuže, dlouhý a ušlechtile se svažující do silných ramen. Při pohybu je nesen vysoko a mírně klenuté.

Tělo: střední až dlouhé, pružné.
Hřbet: rovný.
Bedra: pevná.
Záď: správně oblá a osvalená.
Hrudník: dosti široký a hluboký, žebra nejsou sudovitá. Hrudní kost nevystupuje. Hruď dosahuje k loktům.
Spodní linie: mírně vtažená.

Ocas: vysoko nasazený, při pohybu nesený vzhůru nebo směrem ven. Ocas je dlouhý, směrem ke konci se zužuje, dosti rovný, není stočený ani zahnutý do strany; v klidu je přirozeně spuštený. Chochol na ocase je dlouhý a bohatý, nachází se na spodních dvou třetinách ocasu. Řídký chochol je přípustný.

Končetiny:

Hrudní končetiny: nohy jsou dlouhé a štíhlé, postavené pod tělem.
Ramena: čistá, úzká a dobře uložená vzad.
Lokty: těsně přiléhají k tělu.
Nadprstí: jemná, silná, téměř svislá.

Pánevní končetiny: zadní nohy jsou postavené daleko od sebe. Úhlení zadní končetiny musí být takové, aby hřbet byl rovný.
Kolenní ohbí: pevná a dlouhá, plynule přecházející do hlezen.
Hlezna: nízko uložená.

Tlapky: výrazné zaječí tlapy, úzké a velmi dlouhé, s jedinečným protažením malých kostí mezi klouby, zejména u předních tlapek, které se jeví tak, jako by měly zvláštní kloub. Drápy jsou středně dlouhé, jakkoli zbarvené. Ponožky jsou v ideálním případě omezeny na prsty, nesahají však nad vrchol nadprstí. Tlapky ani prsty nejsou vbočené, ani vybočené.

Chůze / pohyb: dlouhý, plynulý a elegantní s dobrým dosahem a silným posunem.

Srst:

Srst: na žádném místě na těle se nevyskytují velké plochy srsti. Kůže je jemná, hladká, na dotek teplá. U labutěnek (powder puff) se srst skládá z podsady s měkkým závojem dlouhé srsti – závojovitá srst je charakteristickým znakem.

Barva: jakákoliv barva či kombinace barev.

Velikost/hmotnost:
Ideální kohoutková výška:
psu: 28 – 33 cm
fen: 23 – 30 cm
Hmotnost se značně liší, neměla by však přesahovat 5,5 kg.

Vady: jakákoliv odchylka od výše uvedených požadavků by měla být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné stupni odchylky a vlivu na zdraví a blaho zvířete.

Jakýkoliv jedinec zřetelně vykazující abnormality fyzické nebo abnormality v chování by měl být diskvalifikován.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.